BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC NEWDOOR ĐÃ CHIẾT KHẤU (Áp dụng đến hết năm 2021)

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ 
1

NEWDOOR 48A loại 9.0kg/m2 có khe thoáng

1.200.000
2

NEWDOOR 50B2 loại 9.5kg/m2 có khe thoáng

1.250.000
3

NEWDOOR 48S loại 10.8kg/m2 có khe thoáng

1.320.000
4

NEWDOOR XS50 loại 12.0kg/m2 có khe thoáng

1.420.000
5

NEWDOOR 50I loại 12.5kg/m2 có khe thoáng

1.500.000
6

NEWDOOR VIP50 loại 13.2kg/m2 có khe thoáng

1.520.000
7

NEWDOOR VIP49 loại 13.5kg/m2 có khe thoáng

1.650.000
8

NEWDOOR ST50 loại 14kg/m2 có khe thoáng

1.680.000
9

NEWDOOR ST70 loại 14kg/m2 có khe thoáng

1.700.000
 10 NEWDOOR ND70 loại 6.5kg/m2 lá kín 900.000

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí