Cty Cp Hồng Huy Phát giới thiệu Cửa Cuốn Đức KTNDoor, Công nghệ ngoại nhập vượt trội

 BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC KTNDOOR (Áp dụng đến hết năm 2021)

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ 
1 KTNDOOR MS 701     lá kín 980.000
2 KTNDOOR MS 701D  lá kín 1.170.000
3 KTNDOOR MS 702  Lỗ thoáng 1.100.000
4 KTNDOOR MS 702D  Lỗ thoáng có kính 1.200.000
5 KTNDOOR MS A70  Khe thoáng 1.090.000
6 KTNDOOR MS A80  Khe thoáng không roon 1.225.000
7 KTNDOOR MS A80  Khe thoáng có roon 1.245.000
8 KTNDOOR MS LA10  Lá lấy sáng 1.280.000
9 KTNDOOR MS D70  Khe thoáng không roon 1.255.000
10 KTNDOOR MS D70R  Khe thoáng có roon 1.275.000
11 KTNDOOR MS D70S  Khe thoáng có kính không roon 1.305.000
12 KTNDOOR MS D70RS  K.thoáng có kính, roon 1.325.000
13 KTNDOOR MS ST10  Song ngang H.kim nhôm 1.100.000
14 KTNDOOR MS Poly Carbonate 1.260.000
15 KTNDOOR MS 101  Khe thoáng không roon 1.315.000
16 KTNDOOR MS 101R  Khe thoáng có roon 1.335.000
17 KTNDOOR MS 4C1  Khe thoáng không roon 1.330.000
18 KTNDOOR MS 4C2  Khe thoáng có roon 1.350.000
19 KTNDOOR MS 122  Khe thoáng không roon 1.470.000
20 KTNDOOR MS 122R  Khe thoáng có roon 1.490.000
21 KTNDOOR MS 8C1  Khe thoáng không roon 1.540.000
22 KTNDOOR MS 8C2  Khe thoáng có roon 1.560.000
23 KTNDOOR MS 3UD1  Khe thoáng cửa lưới 1.540.000
24 KTNDOOR MS 145R  Khe thoáng  1.680.000
25 KTNDOOR MS 5S  Khe thoáng  1.740.000
26 KTNDOOR MS S63  Khe thoáng 1.740.000
27 KTNDOOR MS SP1  Khe thoáng 1.865.000
28 KTNDOOR MS SP2  Khe thoáng 1.865.000
29 KTNDOOR MS SP3  Khe thoáng 1.865.000
30 KTNDOOR MS LS10  Lá lấy sáng loại dày 1.750.000
31 KTNDOOR MS S83  Khe thoáng 1.805.000

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí