Chi tiết tin tức

Giá Cửa Cuốn Và Cách Tính Diện Tích Cửa Cuốn

  Cách Tính Diện Tích (m2) Cửa Cuốn Trong Phạm Vi Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

  giá cửa cuốn

  * Với khung cửa có kích thước lọt lòng sáng có chiều ngang = 3m và chiều cao = 2,8m

  - Vậy chiều ngang 3m phải cộng thêm phần âm ray vào tường cho 2 bên là 15cm, Bằng kích thước ngang phủ bì là 3,15m

  - Chiều cao 2,8m phải cộng thêm phần lô cuốn lên trên theo đúng tiêu chuẩn là 50cm, Bằng kích thước chiều cao phủ bì là 3.3m

  - Vậy diện tích của bộ cửa là: Ngang 3.15m x cao 3.3m = 10.395m2

  VÍ DỤ: - Diện tích: 10.395m2 x Đơn giá 850.000đ/m2 = 8.835.750đ

  Giá motor 300kg = 3.500.000

  Giá bình lưu điện: 2.800.000

  - Tổng chi phí cho bộ cửa là: 15.135.750đ

  Giá cửa cuốn  ALLUDOOR                         GIÁ CỬA CUỐN ALLUDOOR

  Giá cửa cuốn  HUYPHADOOR                   GIÁ CỬA CUỐN HUYPHADOOR

  Giá cửa cuốn  MITADOOR                          GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR

  Giá cửa cuốn  HITADOOR                          Giá cửa cuốn HITADOOR

  Giá cửa cuốn  TITADOOR                          Giá cửa cuốn TITADOOR

  Giá cửa cuốn  KTNDOOR                           Giá cửa cuốn KTNDOOR

  Giá cửa cuốn  BOODOOR                          Giá cửa cuốn BOODOOR

  Giá cửa cuốn  NEWDOOR                         Giá cửa cuốn NEWDOOR

  Giá cửa cuốn  AUSTDOOR                       Giá cửa cuốn AUSTDOOR

   

  XEM THÊM:

   cua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua keo

  honghuyphat@gmail.com news_detail