Chi tiết tin tức

Giá Cửa Cuốn Và Cách Tính Diện Tích Cửa Cuốn

Cách Tính Diện Tích (m2) Cửa Cuốn Trong Phạm Vi Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

giá cửa cuốn

* Với khung cửa có kích thước lọt lòng sáng có chiều ngang = 3m và chiều cao = 2,8m

- Vậy chiều ngang 3m phải cộng thêm phần âm ray vào tường cho 2 bên là 15cm, Bằng kích thước ngang phủ bì là 3,15m

- Chiều cao 2,8m phải cộng thêm phần lô cuốn lên trên theo đúng tiêu chuẩn là 50cm, Bằng kích thước chiều cao phủ bì là 3.3m

- Vậy diện tích của bộ cửa là: Ngang 3.15m x cao 3.3m = 10.395m2

VÍ DỤ: - Diện tích: 10.395m2 x Đơn giá 850.000đ/m2 = 8.835.750đ

Giá motor 300kg = 3.500.000

Giá bình lưu điện: 2.800.000

- Tổng chi phí cho bộ cửa là: 15.135.750đ

Giá cửa cuốn  ALLUDOOR                         GIÁ CỬA CUỐN ALLUDOOR

Giá cửa cuốn  HUYPHADOOR                   GIÁ CỬA CUỐN HUYPHADOOR

Giá cửa cuốn  MITADOOR                          GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR

Giá cửa cuốn  HITADOOR                          Giá cửa cuốn HITADOOR

Giá cửa cuốn  TITADOOR                          Giá cửa cuốn TITADOOR

Giá cửa cuốn  KTNDOOR                           Giá cửa cuốn KTNDOOR

Giá cửa cuốn  BOODOOR                          Giá cửa cuốn  BOODOOR

Giá cửa cuốn  NEWDOOR                         Giá cửa cuốn  NEWDOOR

Giá cửa cuốn  AUSTDOOR                       Giá cửa cuốn  AUSTDOOR

 

XEM THÊM:

 cua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua keo