Chi tiết tin tức

Giá Cửa Cuốn Và Cách Tính Diện Tích Cửa Cuốn

  Cách Tính Diện Tích (m2) Cửa Cuốn Trong Phạm Vi Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

   

   

  * Với khung cửa có kích thước lọt lòng sáng có chiều ngang = 3m và chiều cao = 2,8m

  - Vậy chiều ngang 3m phải cộng thêm phần âm ray vào tường cho 2 bên là 15cm, Bằng kích thước ngang phủ bì là 3,15m

  - Chiều cao 2,8m phải cộng thêm phần lô cuốn lên trên theo đúng tiêu chuẩn là 50cm, Bằng kích thước chiều cao phủ bì là 3.3m

  - Vậy diện tích của bộ cửa là: Ngang 3.15m x cao 3.3m = 10.395m2

  VÍ DỤ: - Diện tích: 10.395m2 x Đơn giá 850.000đ/m2 = 8.835.750đ

  - Giá motor 300kg = 3.500.000

  - Giá bình lưu điện: 2.800.000

  - Tổng chi phí cho bộ cửa là: 15.135.750đ

  Giá cửa cuốn  ALLUDOOR                         GIÁ CỬA CUỐN ALLUDOOR

   

  Giá cửa cuốn  HUYPHADOOR                   GIÁ CỬA CUỐN HUYPHADOOR

   

  Giá cửa cuốn  MITADOOR                          GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR

   

  Giá cửa cuốn  HITADOOR                          Giá cửa cuốn HITADOOR

   

  Giá cửa cuốn  TITADOOR                          Giá cửa cuốn TITADOOR

   

  Giá cửa cuốn  KTNDOOR                           Giá cửa cuốn KTNDOOR

   

  Giá cửa cuốn  BOODOOR                          Giá cửa cuốn BOODOOR

  Giá cửa cuốn  NEWDOOR                         Giá cửa cuốn NEWDOOR

   

  Giá cửa cuốn  AUSTDOOR                       

   

  XEM THÊM:

   cua cuon, cua cuon duc, cua cuon uc, cua cuon dai loan, cua keo dai loan, motor cua cuon, binh luu dien , gia cua keo

   

  honghuyphat@gmail.com news_detail