Chi tiết sản phẩm

  • Bản Lề Tole Mạ Huy Hoàng

  • Mã sản phẩm: BLC03-S
  • Giá bán: 23.000 VNĐ
  • Lượt xem: 76
  • Tùy chọn:
  • Số lượng :
  • Mua ngay Thêm vào giỏ hàng

Bản Lề Tole Mạ Huy Hoàng

BẢN LỀ CỐI TÔN 03 SƠN ĐEN
Mã sản phẩm:BLC03-S
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Đen
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 03 ZI VÀNG
Mã sản phẩm:BLC03-ZVA
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản Lề sơn
Màu sắc:Vàng
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 02 SƠN ĐEN
Mã sản phẩm:BLC02-S
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Đen
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 02 ZI VÀNG
Mã sản phẩm:BLC02-ZVA
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Vàng
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 04 SƠN ĐEN
Mã sản phẩm:BLC04-S
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Đen
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 01 SƠN ĐEN
Mã sản phẩm:BLC01-S
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Đen
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 04 ZI VÀNG
Mã sản phẩm:BLC04-ZVA
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Vàng
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 01 ZI VÀNG
Mã sản phẩm:BLC01-ZVA
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Vàng
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 05 SƠN ZI VÀNG
Mã sản phẩm:BLC05-ZVA
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Vàng
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

BẢN LỀ CỐI TÔN 05 SƠN ĐEN
Mã sản phẩm:BLC05-S
Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
Chủng loại :Bản lề sơn
Màu sắc:Đen
Chất liệu:Tôn thép
Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc)

Sản phẩm khác

honghuyphat@gmail.com product_detail