DANH SÁCH PHỤ KIỆN CỬA CUỐN

 

PHỤ KIỆN

1

Chìa YH (LIÊN DOANH)

Cái

350.000

Sử dụng motor ngoài

2

Bộ Remote KATO

Bộ

1.500.000

Sử dụng motor ống

3

Chìa KATO

Cái

500.000

Sử dụng motor ống

4

Chìa Dooya / Engines

Cái

500.000

Sử dụng motor ống

5

Bộ Remote KTN (có chống dừng)

Bộ

1.200.000

Sử dụng motor ngoài

6

Bộ Remote YH(HĐ) 121 Taiwan /

Bộ Remote Inox CH

Bộ

        2.000.000

Sử dụng motor ngoài

7

Bộ Remote CH (Trung Quốc)

Bộ

1.500.000

Sử dụng motor ngoài

8

Chìa YH(HĐ)121/ Chìa Inox CH

Cái

550.000

Sử dụng motor ngoài

9

Chìa Hiling ( hay Hling,Kalata, GP, Houle, Lion)

Cái

300.000

Sử dụng motor ngoài

10

Bộ Remote chống trộm,chống xô motor ngoài

Bộ

2.000.000

Sử dụng motor ngoài

11

Bộ Remote YH (LIÊN DOANH)

Bộ

1.500.000

Sử dụng motor ngoài

12

Bộ Remote INOX

Bộ

1.250.000

Sử dụng motor ngoài

13

Bộ Remote KTN

Bộ

1.200.000

Sử dụng motor ngoài

14

Bộ Remote YY (TAIWAN - MS)

Bộ

1.800.000

Sử dụng motor ngoài

15

Bộ Remote YS-168

Bộ

2.000.000

Sử dụng motor ngoài

16

Chìa  YY (TAIWAN - MS) / YS-168

Cái

600.000

Sử dụng motor ngoài

17

Bộ Remote JG (Inox)208/303

Bộ

1.500.000

Sử dụng motor ngoài

18

Chìa JG (Inox)_208

Cái

350.000

Sử dụng motor ngoài

19

Chìa JG (Nhựa)_303

Cái

350.000

Sử dụng motor ngoài

20

Chìa  KTN

Cái

300.000

Sử dụng motor ngoài

21

Chìa Inox (KTN)

Cái

350.000

Sử dụng motor ngoài

22

Bộ Remote IH / YH_Mitadoor

Bộ

1.800.000

Sử dụng motor ngoài

23

Hành trình YH / JG

Bộ

1.000.000

Sử dụng motor ngoài

24

Chống xô (KTN)

Cái

1.000.000

Sử dụng motor ngoài

25

Mặt bích (lắc) motor ngoài (KTN)

Bộ

600.000

 

26

Mặt bích (lắc) motor ngoài (YH)

Bộ

800.000

 

27

Mặt bích (lắc) motor YY ngoài

Bộ

1.500.000

 

28

Trục đỡ nhựa motor ống

Cái

350.000

 

29

Hộp Inox âm tường

Bộ

200.000

 

30

Rày motor cổng lùa

Mét

300.000

Sử dụng motor cổng

31

Nhông motor ngoài

Cái

300.000

 

32

Dây xích / Sên

Sợi

300.000

 

33

Ti đồng

Bộ

300.000

 

34

Chống nâng

Cặp

350.000

 

35

Dây Inox đảo chiều

Mét

100.000