Mô tơ hiệu YY  dùng cho các loại cửa cuốn được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao có đầy đủ giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Quality Certification (QC) và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO)

1/  Motor YY 400kg  dùng cho cửa dưới 15m2         giá: 3.200.000đ

2/  Motor YY 600kg  dùng cho cửa  dưới 25m2        giá: 3.500.000đ

3/  Motor YY 800kg  dùng cho cửa dưới 30m2         giá: 5.700.000đ

4/  Motor YY 1000kg  dùng cho cửa  dưới 40m2        giá: 6.500.000đ