Mô tơ hiệu YH được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao có đầy đủ giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Quality Certification (QC) và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO)

MOTOR YH LIÊN DOANH DÂY ĐỒNG

1/  Motor YH 300kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa dưới 15m2        

2/  Motor YH 400kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa   dưới 20m2        

3/  Motor YH 500kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa   dưới 23m2        

4/  Motor YH 600kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa   dưới 25m2        

5/  Motor YH 800kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa   dưới 35m2        

6/  Motor YH 1000kg Liên doanh dây đồng dùng cho cửa dưới 40m2        

 

MOTOR YH ĐÀI LOAN CHÍNH HÃNG

1/  Motor YH 300kg Taiwan chính hãng cho cửa dưới 15m2       

2/  Motor YH 400kg Taiwan chính hãng cho cửa dưới 20m2        

3/  Motor YH 500kg Taiwan chính hãng cho cửa dưới 23m2        

4/  Motor YH 700kg Taiwan chính hãng cho cửa dưới 35m2        

5/  Motor YH 1000kg Taiwan chính hãng cho cửa dưới 45m2