Mô tơ hiệu KTN chất lượng cao xuất xứ tại Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao có đầy đủ giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Quality Certification (QC) và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Certificate of Origin (CO)

 

1/  Motor KTN 400kg   (Lõi đồng) dùng cho cửa dưới 15m2         giá: 3.700.000đ

2/  Motor KTN 600kg   (Lõi đồng) dùng cho cửa  dưới 25m2        giá: 4.300.000đ

3/  Motor KTN 400kg   (Lõi nhôm) dùng cho cửa dưới 15m2         giá: 3.700.000đ

4/  Motor KTN 600kg   (Lõi nhôm) dùng cho cửa  dưới 25m2        giá: 4.300.000đ

5/  Motor KTN 800kg   (Lõi nhôm) dùng cho cửa dưới 15m2         giá: 7.000.000đ

6/  Motor KTN 1000kg  (Lõi nhôm) dùng cho cửa  dưới 25m2        giá: 8.700.000đ

7/  Motor KTN DC24V liền lưu điện 300kg   cho cửa dưới 10m2    giá: 7.000.000đ

8/  Motor KTN DC24V liền lưu điện 500kg cho cửa  dưới 13m2   giá: 8.700.000đ