BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC TITADOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG    ĐƠN GIÁ   
1 TITADOOR  PM701 loại 6,5kg lá kín PM701 m2 6.5kg/m2 900,000 Xem chi tiết 
2 TITADOOR  PM491 loại 8.8kg khe thoáng PM491 M2 8.8kg/m2 1.100,000 Xem chi tiết 
3 TITADOOR  PM491A loại 8.8kg khe thoáng PM491A m2 8.8kg 1,100,000

Xem chi tiết 

4 TITADOOR  PM503 loại 9.5kg khe thoáng PM503 m2 9.5kg 1,200,000 Xem chi tiết 
5 TITADOOR  PM482 loại 10.9kg khe thoáng PM482 M2 10.9kg/m2 1,300,000 Xem chi tiết 
6 TITADOOR  PM482* loại 11.2kg khe thoáng PM482* M2 11.2kg 1,320,000 Xem chi tiết 
7 TITADOOR  PM501K loại 12.5kg khe thoáng PM501K m2 12.5kg/m2 1,420,000 Xem chi tiết 
8 TITADOOR  PM481K loại 13.8kg khe thoáng PM481K M2 13.8kg/m2 1,500,000 Xem chi tiết 
9 TITADOOR  PM960ST loại 13.9kg khe thoáng PM960ST M2 13.9kg 1,620,000 Xem chi tiết 
10 TITADOOR  PM49S loại 10kg khe thoáng PM49S M2 10kg/m2 1,300,000 Xem chi tiết 
11 TITADOOR  PM2014 loại 11.6kg khe thoáng PM2014 M2 11.6kg/m2 1,420,000 Xem chi tiết 
12 TITADOOR  PM600SE loại 14.2kg khe thoáng PM600SE M2 14.2kg/m2 1,620,000 Xem chi tiết 
13 TITADOOR  PM500SC loại 15.3kg khe thoáng PM500SC M2 15.3kg/m2 1,720,000 Xem chi tiết 
 14 TITADOOR  PM1020S loại 14.9kg khe thoáng PM1020S m2 14.9kg/m2 1.750.000 Xem chi tiết 
15 TITADOOR  PM1060S loại 19.3kg khe thoáng PM1060S M2 19.3kg/m2 2.100,000 Xem chi tiết 
16 TITADOOR  PM1295i loại 18kg khe thoáng PM1295i m2  18kg/m2 2.050.000 Xem chi tiết 
 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

giá cửa cuốn Titadoor

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo