BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC MITADOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị ĐỘ DÀY MÓC    ĐƠN GIÁ   
1 MITADOOR  OT70 Standard series lá kín OT 70 m2 1mm 1.070.000 Xem chi tiết 
2 MITADOOR  LG71 Standard series khe thoáng LG71 m2 1.5mm 1.190.000 Xem chi tiết 
3 MITADOOR  CT5122 Standard series khe thoáng CT 5122 m2 1mm 1.270.000 Xem chi tiết 
4 MITADOOR  CT5241 Standard series khe thoáng CT5241 m2 1mm 1.570.000 Xem chi tiết 
5 MITADOOR  CT5222 Luxury series khe thoáng CT5222 m2 1.2mm 1.670.000 Xem chi tiết 
6 MITADOOR  X205R Luxury series khe thoáng X205R m2 1.3mm 1.720.000 Xem chi tiết 
7 MITADOOR  VIS 46R Luxury series khe thoáng VIS 46R m2 1.3mm 1.730.000 Xem chi tiết 
8 MITADOOR  CT5222R Luxury series khe thoáng CT5222R m2 1.2mm 1.740.000 Xem chi tiết 
9 MITADOOR  OT70 Super Special series lá kín OT70 Super m2 1.5mm 1.730.000 Xem chi tiết 
10 MITADOOR  X210R  Special series khe thoáng X210R m2 1.3mm 1.840.000 Xem chi tiết 
11 MITADOOR  X50R  Special series khe thoáng X50R m2 1.4mm 2.050.000 Xem chi tiết 
12 MITADOOR  CTS100PC  Special series khe thoáng CTS100PC m2 1.3mm 2.230.000 Xem chi tiết 
13 MITADOOR  VIS50R  Special series khe thoáng VIS50R m2 1.8mm 2.320.000 Xem chi tiết 
 14 MITADOOR  SD5231  Special series khe thoáng SD5231 m2 1.4-3mm 2.370.000 Xem chi tiết 
15 MITADOOR  MIX76A  Special series khe thoáng MIX76A m2 1.5-2mm 2.370.000 Xem chi tiết 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo