BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC KTNDOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG+-8%    ĐƠN GIÁ   
1

KTNDOOR MS 701 loại 6.5kg/m2 có khe thoáng

MS 701 m2 6.5kg/m2 850.000 Xem chi tiết 
2

KTNDOOR MS 702 loại 10.0kg/m2 có khe thoáng

MS 702 m2 10.0kg/m2 1.150.000 Xem chi tiết 
3

KTNDOOR MS A80 loại 8.5kg/m2 có khe thoáng

MS A80 m2 8.5kg/m2 960.000 Xem chi tiết 
4

KTNDOOR MS 101R loại 10kg/m2 có khe thoáng

MS 101R m2 10kg/m2 1.100.000 Xem chi tiết 
5

KTNDOOR MS 4C1 loại 11.0kg/m2 có khe thoáng

MS 4C1 m2 11.0kg/m2 1.130.000 Xem chi tiết 
6

KTNDOOR MS 4C2 loại 11.0kg/m2 có khe thoáng

MS 402 m2 11.0kg/m2 1.150.000 Xem chi tiết 
7

KTNDOOR MS 122 loại 12.6kg/m2 có khe thoáng

MS 122 m2 12.6kg/m2 1.250.000 Xem chi tiết 
8

KTNDOOR MS 8C1 loại 13.2kg/m2 có khe thoáng

MS 8C1 m2 13.2kg/m2 1.320.000 Xem chi tiết 
9

KTNDOOR MS 8C2 loại 13.2kg/m2 có khe thoáng

MS 8C2 m2 13.2kg/m2 1.350.000 Xem chi tiết 
10

KTNDOOR MS 145 loại 14.8kg/m2 có khe thoáng

MS 145 m2 14.8kg/m2 1.450.000 Xem chi tiết 
11

KTNDOOR MS 145R loại 14.8kg/m2 có khe thoáng

MS 145R m2 14.8kg/m2 1.530.000 Xem chi tiết 
12

KTNDOOR MS S63 loại 16.3kg/m2 có khe thoáng

MS S63 m2 16.3kg/m2 1.700.000 Xem chi tiết 
13

KTNDOOR MS SP1 loại 16.5kg/m2 có khe thoáng

MS SP1 m2 16.5kg/m2 1.720.000 Xem chi tiết 
 14 KTNDOOR MS S83 loại 16.7kg/m2 lá kín MS S83 m2 16.7kg/m2 1.780.000 Xem chi tiết 
14 KTNDOOR MS 5S loại 15.0kg/m2 lá kín MS 5S m2 15.0kg/m2 1.570.000 Xem chi tiết 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

 

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo