BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC HUYPHADOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG    ĐƠN GIÁ   
1 HUYPHADOOR  MS075 loại 6,5kg lá kín MS 075 m2 6.5kg/m2 850,000 Xem chi tiết 
2 HUYPHADOOR  MS066 loại 8.0kg khe thoáng MS 066 M2 8.0kg/m2 950,000 Xem chi tiết 
3 HUYPHADOOR  MS5122 loại 8.8kg khe thoáng MS 5122 m2 8.8kg 1,100,000 Xem chi tiết 
4 HUYPHADOOR  MS502 loại 9.5kg khe thoáng MS 502 m2 9.5kg 1,150,000 Xem chi tiết 
5 HUYPHADOOR  MS5222R loại 10.5kg khe thoáng MS 5222 R M2 10.5kg/m2 1,240,000 Xem chi tiết 
6 HUYPHADOOR  MS5222 loại 12.80kg khe thoáng MS 5222 M2 12.8kg 1,300,000 Xem chi tiết 
7 HUYPHADOOR  MS070 loại 13.5kg khe thoáng MS 070 Lá50 m2 13.5kg/m2 1,350,000 Xem chi tiết 
8 HUYPHADOOR  MS9001R loại 14.5kg khe thoáng MS 9001R M2 14.5kg/m2 1,450,000 Xem chi tiết 
9 HUYPHADOOR  MS5244 loại 14.5kg khe thoáng MS5244 M2 14.5kg 1,450,000 Xem chi tiết 
10 HUYPHADOOR  MS070SD loại 15kg khe thoáng DT070 SD Lá50 M2 15.0kg/m2 1,600,000 Xem chi tiết 
11 HUYPHADOOR  MS2016R loại 15.5kg khe thoáng MS:2016R M2 15.5kg/m2 1,700,000 Xem chi tiết 
12 HUYPHADOOR  MS1060R loại 18kg khe thoáng MS  1060R M2 18.0kg/m2 1,850,000 Xem chi tiết 
13 HUYPHADOOR  MS5231 loại 15.5kg khe thoáng MS 5231 SD M2 15.5kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí