BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC HITADOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG    ĐƠN GIÁ   
1 HITADOOR  H070 loại 6,2kg lá kín H070 m2 6.2kg/m2 850,000 Xem chi tiết 
2 HITADOOR  H5180 loại 8.5kg khe thoáng H5180 M2 8.5kg/m2 1.150,000 Xem chi tiết 
3 HITADOOR  H526 loại 8.5kg khe thoáng H526 m2 8.5kg 1,200,000

Xem chi tiết 

4 HITADOOR  H5290E loại 9.2kg khe thoáng H5290E m2 9.2kg 1,250,000 Xem chi tiết 
5 HITADOOR  H5240 loại 10kg khe thoáng H5240 M2 10kg/m2 1,300,000 Xem chi tiết 
6 HITADOOR  H5211 loại 11kg khe thoáng H5211 M2 11kg 1,350,000 Xem chi tiết 
7 HITADOOR  H5211E loại 11.5kg khe thoáng H5211E m2 11.5kg/m2 1,400,000 Xem chi tiết 
8 HITADOOR  H5220 loại 12kg khe thoáng H5222 M2 12kg/m2 1,450,000 Xem chi tiết 
9 HITADOOR  H5241E loại 14.3kg khe thoáng H5241E M2 14.3kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
10 HITADOOR  H5250 loại 14.5kg khe thoáng H5250 M2 14.5kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
11 HITADOOR  H5231RX loại 12.5kg khe thoáng H5231RX M2 12.5kg/m2 1,500,000 Xem chi tiết 
12 HITADOOR  H6225 loại 16kg khe thoáng H6225 M2 16kg/m2 1,800,000 Xem chi tiết 
 13 HITADOOR  H5241ET loại 14.5kg khe thoáng H5241ET m2 14.5kg/m2 1.680.000 Xem chi tiết 
14 TITADOOR  H5281ET loại 17.8kg khe thoáng H5281ET M2 17.8kg/m2 1.980,000 Xem chi tiết 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo