BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NĂM 2020

LOẠI CỬA

GIÁ THÀNH

Trên 10m2

10- 9m2

9-8m2

8-7m2

7-6m2

6-5m2

5-4m2

4-3m2

3-1m2

Cửa cuốn ĐL 0.6mm 450.000 460.000 470.000 480.000 500.000 520.000 550.000 580.000 2.500.000/bộ
Cửa cuốn ĐL 0.7mm 480.000 490.000 500.000 510.000 530.000 550.000 570.000 600.000 2.650.000/bộ
Cửa cuốn ĐL 0.8mm 510.000 520.000 530.000 540.000 560.000 580.000 610.000 640.000 2.900.000/bộ
Cửa cuốn ĐL 1.0mm 690.000 700.000 710.000 720.000 750.000 770.000 800.000 840.000 3.300.000/bộ
Cửa cuốn ĐL 1.2mm 850.000 860.000 870.000 890.000 910.000 940.000 970.000 1.000.000 4.000.000/bộ
Cửa cuốn ĐL 1.5mm 1.000.000 1.010.000 1.020.000 1.040.000 1.060.000 1.090.000 1.130.000 1.180.000 5.600.000/bộ
Cửa cuốn Mắt võng 850,000 860,000 870,000 890,000 910,000 930,000 950,000 980,000 4.000.000/bộ

*Bảng giá trên đã bao gồm phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành

*Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%

*Nếu giao hàng tại cửa hàng thì sẽ được giảm 35.000đ/m2

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo