BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC BOODOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG    ĐƠN GIÁ   
1 BOODOOR  MS745 loại 5,5kg lá kín MS 745 m2 5.5kg/m2 850,000 Xem chi tiết 
2 BOODOOR  MS723 loại 8.2kg khe thoáng MS 723 M2 8.2kg/m2 1100,000 Xem chi tiết 
3 BOODOOR  MS724 loại 8.5kg khe thoáng MS 724 m2 8.5kg/m2 1,150,000 Xem chi tiết 
4 BOODOOR  MS663 loại 10.5kg khe thoáng MS 663 m2 10.5kg/m2 1,320,000 Xem chi tiết 
5 BOODOOR  MS446 loại 13kg khe thoáng MS446 M2 13kg/m2 1,350,000 Xem chi tiết 
6 BOODOOR  MS789 loại 13kg khe thoáng MS 789 M2 13kg/m2 1,550,000 Xem chi tiết 
7 BOODOOR  MS661 loại 14kg khe thoáng MS 661 m2 14kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
8 BOODOOR  MS722R loại 15.5kg khe thoáng MS722 M2 15.5kg/m2 1,700,000 Xem chi tiết 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon alludoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo