BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC ALLUDOOR (Áp dụng đến hết năm 2020)

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP  Đơn vị T.LƯỢNG    ĐƠN GIÁ   
1 ALLUDOOR  MS075 loại 6,5kg lá kín MS 075 m2 6.5kg/m2 850,000 Xem chi tiết 
2 ALLUDOOR  MS066 loại 8.0kg khe thoáng MS 066 M2 8.0kg/m2 950,000 Xem chi tiết 
3 ALLUDOOR  MS5122 loại 8.8kg khe thoáng MS 5122 m2 8.8kg 1,100,000 Xem chi tiết 
4  ALLUDOOR  MS502 loại 9.5kg khe thoáng MS 502 m2 9.5kg 1,150,000 Xem chi tiết 
5 ALLUDOOR  MS5222R loại 10.5kg khe thoáng MS 5222 R M2 10.5kg/m2 1,250,000 Xem chi tiết 
6 ALLUDOOR  MS5222 loại 12.80kg khe thoáng MS 5222 M2 12.8kg 1,300,000 Xem chi tiết 
7 ALLUDOOR  MS070 loại 13.5kg khe thoáng MS 070 Lá50 m2 13.5kg/m2 1,350,000 Xem chi tiết 
8 ALLUDOOR  MS9001R loại 14.5kg khe thoáng MS 9001R M2 14.5kg/m2 1,450,000 Xem chi tiết 
9 ALLUDOOR  MS5244 loại 14.5kg khe thoáng MS5244 M2 14.5kg 1,450,000 Xem chi tiết 
10 ALLUDOOR  MS070SD loại 15kg khe thoáng DT070 SD Lá50 M2 15.0kg/m2 1,600,000 Xem chi tiết 
11  ALLUDOOR  MS2016R loại 15.5kg khe thoáng MS:2016R M2 15.5kg/m2 1,700,000 Xem chi tiết 
12 ALLUDOOR  MS9002 loại 15.2kg khe thoáng MS 9002 M2 15.2kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
13 ALLUDOOR  MS1060R loại 18kg khe thoáng MS  1060R M2 18.0kg/m2 1,850,000 Xem chi tiết 
 14 ALLUDOOR  MS1061R loại 13kg khe thoáng MS  1061R m2 13kg/m2 1.350.000 Xem chi tiết 
15  ALLUDOOR  MS5231SD loại 15.5kg khe thoáng MS 5231 SD M2 15.5kg/m2 1,650,000 Xem chi tiết 
16 Ray nhôm bản 7,5cm + ron cao su Ray đảo chiều DTM m   110,000 Xem chi tiết 
17 Ray hộp bản 7,5cm + ron cao su Ray đảo chiều DTM M   130,000 Xem chi tiết 

XIN LƯU Ý: Khi quý khách chọn mẫu và giá cửa theo nhu cầu sử dụng của mình , lấy diện tích m2 cửa  nhân với đơn giá cửa cuốn theo mẫu đã chọn + chọn vào => BẢNG GIÁ MOTOR  hoặc có thể sử dụng thêm => BÌNH LƯU ĐIỆN = Tổng giá thành bộ cửa. các linh kiện phụ và chi phí vận chuyển lắp đặt được miễn phí

XEM THÊM:  cua cuon huyphadoorcua cuon mitadoorcua cuon hitadoorcua cuon titadoorcua cuon austdoorcua cuon ktndoorcua cuon boodoorcua cuon citydoor, , cua cuon newdoormotor ongmotor ngoaicua cuoncua cuon duccua cuon uccua cuon dai loancua keo dai loanmotor cua cuonbinh luu dien , gia cua cuongia cua keo